Orta Asya'dan Anadolu'ya Yörük Sempozyumu

Osmangazi Belediyesi tarafından, Türk kültürüne katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Uluslararası Orta Asya'dan Anadolu'ya Yörükler Sempozyumu"nda 31 akademisyen bildiri sundu.

Orta Asya'dan Anadolu'ya Yörük Sempozyumu

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ördekli Kültür Merkezi'ndeki sempozyuma, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile birçok yerli ve yabancı akademisyen katıldı.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Şahin, sempozyumda yaptığı konuşmada, Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti Bursa'nın kültür ve uygarlık değerleri bakımından zengin bir kent olduğunu belirtti.

Bugüne kadar düzenlenen sempozyumlarda sunulan bildirilerin basılarak bilim dünyasına hazineler kazandırıldığını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra yaklaşık iki asır, Orta Asya'dan Anadolu'ya kitleler halinde göç eden Türk kabilelerinin önemli bir kısmı, 'Oğuz' veya 'Türkmen' adıyla bilinmekteydi. Daha sonra bunların Anadolu'nun batısında yaşayanları, yaşadıkları hayat tarzından dolayı 'Yörük' adıyla bilinmeye başlandı. Ancak burada 'Yörük' ve 'Türkmen' kavramlarını ayrı ayrı düşünmemek gerekir. Yörüklerin tabiata zarar vermeden icat etmiş oldukları yaşam tarzlarını da sempozyumda ele alacağız."

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özlem Doğuş Varlı ile Ersen Varlı'nın "Yörük Müziği" dinletisinin ardından oturumlara geçildi.

Türk dünyasında bayram havasında gerçekleşen göç hazırlıklarının, Yörüklerin zengin folklorlarının ve müziklerinin ele alınacağı sempozyum, sekiz oturum halinde gerçekleştirildi

Yörüklerin unutulmaya yüz tutan maddi, manevi değerlerini hatırlamak hedefiyle düzenlenen sempozyumda, iki gün boyunca Türkiye'den ve Orta Asya'dan 31 akademisyen bildiri sundu

Sempozyumda, Ankara Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Düzce Üniversitesi ile Kırgızistan Bilimler Akademisinden öğretim üyeleri sunumlar yaptı10 Şubat 2019 Pazar 21:20

http://www.yesilbursadergisi.com/haber/orta-asyadan-anadoluya-yoruk-sempozyumu--992.html